Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.
Graduate Student Association
Department of Civil Engineering A.U.Th.

«4Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ»

«4Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ»

 Ανακοινώνεται ότι η καθιερωμένη Ημερίδα Παρουσίασης του Ερευνητικού έργου των Υποψηφίων...

Αποζημίωση Επικουρικού 'Εργου

Αποζημίωση Επικουρικού 'Εργου

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματός μας, που υπέγραψαν τις αναθέσεις έργου...

Γενική Συνέλευση Συλλόγου

Γενική Συνέλευση Συλλόγου

Καλούνται όλα τα μέλη στην πρώτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, για το νέο ακαδημαϊκό έτος, την...

PencilΥποβολή ηλεκτρονικής αίτη- σης εγγραφής στο Σύλλογο.  Καταστατικό του Συλλόγου και αίτηση εγγραφής.

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική